– Mnoho bytových jednotek, hlavně pak těch zateplených, často vykazuje žalostný stav hygieny vnitřního prostředí.
– Je velmi naivní se domnívat, že k dokonalé výměně vzduchu i k zajištění zdravého prostředí v interiéru jakékoliv budovy, bude stačit dokořán otevřít okna a vyvětrat. Je to navíc řešení velmi neekonomické. Dochází k obrovským tepelným ztrátám. Navíc větrání otevřenými okny, nebo pootevřenými, může lákat zloděje, umožňuje vniknutí hluku z ulice a nebrání pohybu létajícího ani lezoucího hmyzu. Větrání za pomoci pouze otevřeného okna také nikdy nebudeme schopni dostat z budovy ven nežádoucí vlhkost.

větrák

– Čtyřčlenná rodina, jak ukazují různá měření, vyprodukuje za den v bytě nebo rodinném domě až kýbl vody, přičemž už od šedesáti procentní vlhkosti vzduchu bývá odstartován růst plísní.
– Informace, jak zajistit čistý vzduch a teplo domova, můžete čerpat zde nebo v tomto článku.
– Běžným větráním okny budeme neefektivně bojovat i s oxidem uhličitým. Dýchací potíže, sucho v krku, pálení očí, bolesti hlavy, alergie, ztráta koncentrace, únava nebo naopak nespavost, to všechno jsou možné projevy přítomnosti nadměrného množství oxidu uhličitého. Nadbytek oxidu uhličitého indukuje rovněž vysokou koncentraci vlhkosti, prachu, pylu, různých odérů, těkavých škodlivin z nábytku, textilu i roztočů.

okno

– Kvalitní větrání je jediným prostředkem, jak se všem popsaným komplikacím vyhnout. Řešením může být každopádně ventilační jednotka, určená k větrání řízenému, nucenému.

Větrací systémy

· O trvalý přísun čistého, zdravého vzduchu se stará vzduchotechnika, pracující velmi úsporně, ochotně a spolehlivě. Navíc může využívat tepla odpadního vzduchu k ohřevu vzduchu čerstvého. Ale v tom případě již se jedná o řízené větrání s rekuperací. Ale dobře větrat neznamená vždy současně rekuperovat.

odvzdušnění

· Větrací systémy účinně obslouží až osm místností. Řídící senzory umístěné v každém z řídících ventilů trvale monitorují vlhkost, zápach a koncentraci oxidu uhličitého, tedy klíčové ukazatele kvality vzduchu v místnostech.
· Zásluhou nízké konstrukční výšky větracích systémů je lze umístit do podhledu místností.