Vrtání do kovových součástí je jednou z nejčastěji používaných metod obrábění a provádí se jak ve strojírenské velkovýrobě, tak i v údržbářských či zámečnických dílnách. Vrtat lze do mnoha druhů kovů, nejčastěji jsou to konstrukční ocel, případně ocel nerezová, a dále pak slitiny mědi (mosazi a bronzy) a slitiny hliníku. A právě hliník se v současné době stává velmi oblíbeným materiálem zejména v automobilovém průmyslu a v letectví, kde jsou kladeny stále vyšší požadavky na ekologii, resp. na výkon, současně s nižší hmotností jednotlivých dílů.

vrtání do slitiny hliníku

Vrtáky na hliník 221141 se zhotovují z nástrojové rychlořezné oceli, označované jako HSS-R. Vzhledem k tomu, že slitiny hliníku bývají měkčí, než konstrukční ocel, vystačíte s těmito vrtáky poměrně běžně, a není nutné nasazovat při výrobě nebo údržbě náročnější nástrojový materiál, např. spirálové vybrušované vrtáky pro sloupové vrtačky HSS-G anebo speciální legované nástrojové oceli s příměsí kobaltu, označované jako HSS-Co.

Hliník je však materiál velmi svérázný a při obrábění vyžaduje více pozornosti, co se týče chladiva. Vrtání do oceli probíhá obvykle bez problémů, pokud používáme chladicí emulzi nebo olej, ovšem s hliníkem je to odlišné. Tam se v praxi v mnoha zámečnických dílnách nebo strojírenských provozech osvědčilo chlazení lihem.

strojírenský vrták

Pokud byste použili emulzi, měkkost hliníku by s ní mohla kolidovat a mohlo by dojít při vrtání k velkým nepřesnostem obráběného otvoru. Líh naopak zaručí, že bude otvor takový, jaký by měl být, s hladkou stěnou, bez deformit a bez výstupků a prohlubní. Chlazení lihem pro vrtání slitin hliníku je efektivní i u relativně tenkých materiálů, např. duralových plechů o tloušťce pouhé 3 mm.

Chlazení lihem se údajně osvědčilo i pro vrtání otvorů do slitin mědi, tedy do mosazi nebo do mnoha typů bronzů.

Někteří zkušení řemeslníci používají pro chlazení při obrábění hliníkových slitin technický řepkový olej, který však musí být dostatečně řídký, a vhodný je zřejmě i petrolej nebo nafta, ale toto jsou postupy, které je třeba brát přinejmenším s rezervou a případně je vyzkoušet někde nanečisto.