Automobil je nÄ›co, co lidé opravdu využívají skoro každý den. Abych se pÅ™iznala, tak já osobnÄ› neznám vůbec žádného ÄlovÄ›ka, který by mi Å™ekl, že auto je úplná zbyteÄnost a že auto nepotÅ™ebuje, protože je znám nÄ›kolik lidí, kteří tÅ™eba automobil mít nemohou, že na to nemají peníze anebo nejsou zdravotnÄ› způsobilí. Ale stále dokola mi opakují, že by si automobil přáli. A to hlavnÄ› také z toho důvodu, aby tÅ™eba mÄ›li jednodušší cestu do zamÄ›stnání anebo do Å¡koly. Opravdu nejhorší na tom je, pokud tÅ™eba máte automobil a jste zdravotnÄ› způsobilí a bydlíte nÄ›kde na vesnici a opravdu daleko od civilizace.

Radost z řízení automobilu.

Od civilizace, pÅ™esnÄ› tak, jak říká vždycky moje babiÄka s dÄ›deÄkem. Jenomže si vezmÄ›te, že potom tÅ™eba pÅ™ijdete o Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Také jsem slyÅ¡ela, že opravdu hodnÄ› lidí je potom nuceno se pÅ™estÄ›hovat. StÄ›hují se hlavnÄ› kvůli tomu, že prý se nemají, jak dostávat do práce, tÅ™eba když pracuji na smÄ›ny anebo mají dvě zamÄ›stnání, tak jim vůbec tÅ™eba nevyhovují žádné autobusové nebo vlakové spoje. Řeknu vám, že je to potom velice smutné, protože takhle lidé jsou nuceni buÄto úplnÄ› zmÄ›nit zamÄ›stnání anebo se pÅ™estÄ›hovat. A znám takhle jednu paní, která právÄ› půl roku pÅ™emýšlela, jak to bude dÄ›lat, když pÅ™iÅ¡la o Å™idiÄské oprávnÄ›ní, a to kvůli tomu, že byla potom zdravotnÄ› nezpůsobilá.

Bez auta to nejde.

Sousedka se tedy nakonec musela pÅ™estÄ›hovat, i když opravdu s pláÄem, protože tento dům zdÄ›dila po svých rodiÄích. A ti zase po svých také rodiÄích, takže v tom domÄ› byl psaný příbÄ›h, jenomže jak už to, tak bývá, tak nikomu a niÄemu neporuÄíš. Sousedka se odstÄ›hovala radÄ›ji do mÄ›sta, kde mÄ›la své zamÄ›stnání. Stále jí to, ale mrzí a já doufám, že tohle už se nikdy nikomu nestane. Tady jde alespoň vidÄ›t, že auto je velice praktické a také potÅ™ebné, protože nÄ›kdy lidé ho potÅ™ebují, aby se dostali do práce nebo do Å¡koly.