Poštovní služby nám připadají velice samozřejmé, přitom kdyby neexistovaly přepravní služby a poštovní doručovatelé, panoval by v naší společnosti solidní chaos. Proslýchá se, že bychom pouhým doručováním zboží a zásilek z e-shopů, listovních či cenných psaní, oznámení, pohlednic, úředních záležitostí atd. trávili tolik času, že by se pracovní doba všech lidí v republice musela prodloužit každý den o dvě hodiny.
plná krabice

Jaké jsou zásady pro balení poštovních zásilek

Obecně je známo, že by zásilka měla být zabalena tak, aby neohrožovala při její přepravě lidské zdraví a bezpečnost. Zároveň nesmí při hromadné přepravě poškodit ostatní zásilky a neměla by způsobit nepříjemnosti ve smyslu nepříjemného zápachu, nebo odtékání nějaké tekutiny.
Další zásadou je to, aby bylo zboží zajištěno obalem před vniknutím, aniž by došlo k zjevnému porušení obalu. Odesílatel pak nemůže uplatnit reklamaci při případném poškození obsahu zásilky .
zabalený balík
Zabalení musí být úměrné hmotnosti předmětů a jejich tvaru a velikosti, aby při přepravě nedošlo k jejich mechanickému poškození. Lidé totiž velmi často špatně odhadují balicí materiál a přepravci pak řeší mnoho případů protržených krabic vlivem nadměrné váhy nebo posouvání předmětu uvnitř bez důkladného zajištění.
Každý balík do hmotnosti 15 kg by měl být zajištěn tak, aby s ním mohla manipulovat jedna osoba. Pokud tuto hmotnost přesahuje, měly by s ní bezpečně a snadno manipulovat dva lidé. V praxi se však často setkáváme se situacemi, kdy i ženy musí hýbat s břemeny těžšími, než 15 kg, což ze zdravotního hlediska není přípustné.
čaj s květy
Cenná psaní, peníze (bankovky či mince), cenné předměty, šperky, zlato, apod. se musí balit do speciálních přepravních plastových obálek, které jsou zajištěné před případným vniknutím ze strany obsluhujícího personálu. Přepravní služba pak bere veškerou odpovědnost za doručení nepoškozeného balíku na svá bedra a lze jej bez problémů pojistit i na velmi vysokou částku. Tyto tzv. bezpečnostní obálky zakoupíte na každé pobočce České pošty.