Ten, kdo rád čte, určitě už někdy přečetl i nějaký román. Někdo se tomuto žánru vyhýbá, protože je většinou delší a vystupuje v něm mnoho postav. Román, jako literární útvar, existuje už dlouhou řadu let.
§  Za ten úplně první je považován „Příběh prince Gendžiho“ a napsala ho žena.
§  Japonská dvorní dáma v něm vypravuje příběh císařova levobočka, který hledá osudovou lásku.
§  Toto dílo bylo napsáno už roku 1007.
Každý určitě zná termíny
o   román historický – spisovatelka Ludmila Vaňková (Žena pro třetího krále)
o   psychologický– Jaroslav Havlíček (Neviditelný)
o   romantický– Jane Austenová (Rozum a cit)
o   realistický– Gustave Flaubert (Paní Bovaryová)
o   dobrodružný – Jules Verne (Pět neděl v balóne)
o   reportážní – Ernest Hemingway (Komu zvoní hrana).
Druhů románů je však daleko více.
knihy ženy

Romány na pokračování

Zajímavým termínem je román – řeka. Je to příběh, který má úzký základ. Postupně nabírá postavy a rozšiřuje se. Skvělým příkladem je Tolstého Vojna a mír. Zajímavé může být i spojení svou žánrů dohromady. Tak může vzniknout například román – fejeton. Je to dílo, které je vydávané v novinách a časopisech na místě, kde bývají fejetony. Tento žánr vznikl už v období romantismu.
–         Bylo to vlastně takové napínavé čtení na pokračování.
příběh lásky
Jedním z děl, která byla vydávána tímto způsobem, byl i nedostižný román Alexandra Dumase staršího – Tři mušketýři. Existenci románu – fejetonu využili i další slavní spisovatelé. Například George Sandová, Alfred de Musset nebo Honoré de Balzac. Po revolučním roce 1848 se román – fejeton postupně z tisku vytrácí. Zajímavě psal tento žánr Dostojevský. Ve svém díle Uražení a ponížení neměl vůbec představu, jak bude další díl pokračovat. Z našich slavných spisovatelů bychom mohli jako tvůrce románu – fejetonu uvést například Karla Čapka, který tímto způsobem publikoval Továrnu na absolutno.