Jistě že ANO! Nejprve si ale řekněme něco o způsobu našich příjmů. Ty můžeme dělit na dvě základní kategorie:

·         Aktivní příjmy

·         Pasivní příjmy

Aktivní příjem je pro nás všechny přesně ten, který máme, jedná se o příjem za vykonanou práci, za to že něco vynesete do patra, naprogramujete nějaký stroj, nebo vyrobíte botu. Takový příjem je například pokud jste zaměstnancem nějaké firmy, brigádníkem, nebo po večerech roznášíte za honorář letáky. Je to odvislé od toho, kolik času energie a úsilí tomu věnujete. Je to jen a jen na vás, na druhou stranu, když to neuděláte, nebo někde nebudete po dobu, po kterou tam máte být, tento zisk mít nebudete. Proto jsou mnohem lepší peníze získané z druhé kategorie.
obchodní jednání

Pasivní příjmy jsou skvělé hned v několika ohledech. Stačí pro ně něco udělat pouze jednou a zisk z nich budete nadále dostávat opakovaně, nebo v lepším případě stále. Občas je sice třeba drobná úprava, ale to není nic složité. Dále pak během doby, kdy máte příjem pasivní, stíháte vykonávat ještě i činnosti pro příjem aktivní, svůj zisk tedy můžete teoreticky až zněkolikanásobit. Co to jsou ale ty pasivní příjmy? Pro to abyste mohli mít pasivní příjem, je třeba mít již předem nějaké peníze, které vám budou vydělávat.
noviny Business

Nejběžnější je způsob, který by nikdo příjmem asi nenazval. Jedná se konkrétně o úroky v bankách například na spořícím účtu. Právě tím, že máte své finance u nějaké z bank, dosahujete toho, že se vám sami zhodnocují, aniž byste museli dělat cokoli jiného, než je tam „odložit“. Dalšími možnostmi jsou investice. V dnešní době se vyplácejí například akcie, pokud jim rozumíte, nebo zlato, jehož cena neustále stoupá a jeden kilogram se vyrovná téměř jednomu milionu korun, což není malá částka. Pokud se ale rozhodnete investovat, je mnohem rozumnější své peníze vložit do nemovitostí. Jejich hodnota také neustále v časovém horizontu stoupá, navíc ať se již bude jednat o pozemek, nebo budovu, můžete je krátkodobě, nebo dlouhodobě pronajímat a tím si zajistit další příjem.

Pokud si tedy chcete vydělat veliké jmění, přemýšlejte o tom, co se svými penězi děláte!