Nanotechnologie je opracování materiálu, které není běžně okem zaznamenatelné. Tohle opracování je v nanoměřítku. Tedy hodně maličké. Jako příklad opracování je technologie pískování.

Pískování je technika, kdy je na předmět vysíláno abrazivo pod vysokým tlakem. Pískováním neboli tryskáním lze navrátit původní kvalitu materiálům jako je kov, kámen, dřevo nebo sklo. Lze však aplikovat i na plasty a kůži. Technologie pískování je hojně využívána v průmyslu. V umělecké a řemeslné tvorbě se pískování užívá ke zdobení nejrůznějších předmětů. Mezi nejznámější patří pískování na sklo, kdy se vytváří obrázky nebo pamětní texty. Opracováním kůže vznikají klíčenky nebo opasky.

pískování skla

Pro pískování se používají nejrůznější abraziva, kterými lze dosáhnout různého opracování povrchu. Povrch může být zdrsněn, sjednocen nebo úplně vyhlazen. Příkladem pro zdrsnění povrchu je pískování plastů. Tímto způsobem se opracovávají plasty v automobilovém průmyslu. Zdrsňují se plasty pro výrobu madel a naopak sjednocují povrchy plastů pro výrobu nárazníků a palubních desek.

Druhy abraziv:

Organický materiál – jemné práce, leštění (ořechové skořápky, kukuřičný granulát)

Minerální materiál – venkovní čištění povrchů (písek, skleněná drť, soda)

Kovové materiály – hutné tryskání (ocelová drť, litinová drť, nerez)

přístroj na pískování

Venkovního pískování lze využít pro navrácení krásného vzhledu náhrobní nebo pamětní desky. Zbaví se tak nánosu mechu a získá opět čistý a upravený vzhled. Tryskají se mostní nebo jiné velké konstrukce. Pískování dřeva využijí restaurátoři. Působením tlaku a abraziva se vyčistí všechny rýhy a záhyby. Tímto nábytek dostává nový vzhled a není přitom nijak poničen. Menších pískovaček se užívá pro uměleckou a řemeslnou tvorbu. Je to pískovací box řízený počítačovým softwarem. Díky tomu si lze připravit předem ornament nebo nápis, který je následně aplikován na zvolený předmět. Celý proces pískování probíhá zcela automatizovaně.